Tijdens het officiële deel zullen Erwin van Wijk en Erik de Vrieze vertellen over de eerste resultaten van het lopende onderzoek op weg naar een gentherapie voor DFNA9.

Spraak- Taalpatholoog, Hoofd zorgketen CI bij volwassenen Wendy Huinck komt ons in het kort vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied
van het CI-implantaat

1 Uitvallen van het evenwichtsorgaan

Hoe werkt het evenwichtsorgaan? Tips over hiermee om te gaan en de mogelijkheden
van een toekomstig kunstmatig evenwichtsorgaan.

 

Joost Stultiens | Het kunstmatig evenwichtsorgaan: 

 

Joost Stultiens

Patiënten met DFNA9 hebben vaak niet alleen last van gehoorverlies, maar kunnen ook klachten van het evenwichtsorgaan krijgen. Er kunnen hevige duizeligheidsaanvallen optreden en de functie van het evenwichtsorgaan kan langzaam achteruit gaan.

Onder normale omstandigheden registreert het evenwichtsorgaan hoofdbewegingen. Deze hoofdbewegingen worden omgezet in elektrische signalen die aan de evenwichtszenuw worden doorgegeven. Via de evenwichtszenuw worden deze signalen in de hersenen verwerkt en wordt beweging waargenomen. Hierdoor kunnen mensen balans houden, beelden stabiliseren en zich ruimtelijk oriënteren.

Bij mensen waarbij het evenwichtsorgaan niet meer functioneert, worden hoofdbewegingen niet meer geregistreerd en vindt er dus geen elektrische stimulatie van de evenwichtszenuw plaats. Daarom wordt er in Maastricht en Genève gewerkt aan de ontwikkeling van een kunstmatig gehoor- en evenwichtsorgaan, oftewel een vestibulocochleair implantaat. Dit implantaat lijkt op een cochleair implantaat, maar is zo aangepast dat het naast de gehoorzenuw, ook de evenwichtszenuw zou kunnen stimuleren. Het heeft dus ook als doel om de bewegingen te registreren en deze om te zetten in elektrische signalen die aan de evenwichtszenuw kunnen worden doorgegeven. In 2012 is een klein aantal patiënten in Maastricht en Genève in onderzoeksverband geïmplanteerd met een vestibulocochleairimplantaat.

Joost Stultiens is promovendus bij Raymond van de Berg op de KNO afdeling van het Maastricht UMC+ en zijn werk richt zich op de verdere ontwikkeling van dit implantaat. Hij zal op 29 september vertellen over de eerste bevindingen bij dit onderzoek en de verwachtingen voor de toekomst.

2 Omgaan met slechthorendheid

Aan de hand van relevante, recente theorieën en praktijkvoorbeelden nemen we
u door welke mogelijke stappen u kunt nemen om het gehoorverlies draagbaarder
te maken in uw dagelijks leven.

 

Jeanet Hulsman | Omgaan met slechthorendheid:

 

Leer er maar meer leven! Je moet het accepteren! Veel mensen krijgen dat te horen bij gehoorverlies. Ja, maar hoe doe je dat dan? Dat wordt er vaak niet bij verteld.

Natuurlijk kun je de best mogelijke gehoorapparaten laten aanmeten.

En er zijn tegenwoordig hele mooie technische oplossingen om het verlies te compenseren.

Maar daarmee is het gehoorprobleem niet weg. Het wordt niet meer zoals het was.

Je leven verandert blijvend door gehoorverlies.

Wat zijn de gevolgen eigenlijk? En wat zijn de bijkomende effecten? Hoe is het voor de naaste omgeving? En hoe gaan jullie daarmee om? Daarover gaat deze workshop.

Aan de hand van relevante, recente theorieën en praktijkvoorbeelden nemen we met u door welke mogelijke stappen u kunt nemen om het gehoorverlies draagbaarder te maken in uw dagelijks leven.

Want het leven wordt niet meer zoals het was…. maar anders hoeft niet slechter te zijn.

Jeanet Hulsman

3 DFNA9 in relatie tot het werk

Wat zijn de gevolgen van DFNA9 voor uw werk en welke mogelijkheden zijn er om
deel te nemen in het arbeidsproces? We nemen u mee in alle aspecten van DFNA9
en de relatie die het op arbeid heeft.

 

Ingrid Philippen | Werken met een gehoorbeperking:

 

Als loopbaanbegeleider/arbeidsdeskundige binnen de GGMD kom ik dagelijks in contact met cliënten en hun werkvragen. Hierin speelt de belastbaarheid een grote rol.

Samen mogelijkheden onderzoeken en kijken waar aanpassingen gemaakt kunnen worden, dit met als uitgangspunt behoud van arbeid.

Voor deze workshop zou ik graag samen met jullie willen ingaan op:

  • Werken met beperkingen.
  • Ondersteuning op de werkvloer.
  • Arbeidsongeschikt, wat nu?
  • In gesprek met je arbo arts en werkgever.